بررسی سرعت صفحات

بهینه سازی برای موتورهای جستجو

بررسی سرعت صفحات


آدرس وب سایت را وارد کنیددرباره بررسی سرعت صفحات

سرعت صفحات یا همان Page speed را میتوانید توسط این ابزار بررسی کنید و صفحات خود را بهینه کنید. این امر سبب میشود تا علاوه بر اینکه کاربران شما صفحات را راحت تر و بهتر ببیند همچنین موتورهای جستجوگر نیز صفحات را بهتر شناسایی خواهند کرد.