بررسی فشرده سازی جی زیپ

بهینه سازی برای موتورهای جستجو

بررسی فشرده سازی جی زیپ


آدرس وب سایت را وارد کنیددرباره بررسی فشرده سازی جی زیپ


ابزار بررسی فشرده سازی جی زیپ به شما کمک می کند تا محتوای وب سایت خود را بررسی کرده و از
 وضعیت فشرده بودن آن مطلع شوید.

 

جی زیپ چیست؟
با فعال کردن فشرده سازی جی زیپ این امکان برای شما فراهم می شد تا حجم محتوای وب سایت خود را کاهش دهید و به این وسیله حدود ۵۰ الی ۷۰ درصد از پهنای باند کمتری در مقابل وب سایتی بدون جی