پیدا کردن لینک های ناقص

بهینه سازی برای موتورهای جستجو

پیدا کردن لینک های ناقص


آدرس وب سایت را وارد کنیددرباره پیدا کردن لینک های ناقص

توسط این ابزار میتوانید وب سایت خود را آنالیز کنید و سپس لینک های مرده و از کار افتاده را پیدا و آن ها را اصلاح نمایید.این امر سبب میشود تا همواره در موتورهای جستجوگر بازدهی بهتری داشته باشید.